Bưu điện văn hóa xã Lực Hành

  • Mã bưu điện: 302130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lực Hành
  • Địa chỉ: Thôn Làng Ngoài 1, Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0978346729