Bưu điện văn hóa xã Hùng Đức

  • Mã bưu điện: 305970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Đức
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hùng, Xã Hùng Đức, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 0988352909