Bưu điện văn hóa xã Hoàng Khai

  • Mã bưu điện: 302190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Khai
  • Địa chỉ: Thôn Chằm, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0913981048