Bưu điện văn hóa xã Trung Trực

  • Mã bưu điện: 301870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Trực
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0368903898