Bưu điện khai thác cấp 2 KT Yên Sơn

  • Mã bưu điện: 301060
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Yên Sơn
  • Địa chỉ: Sô´số 609, Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073922166