Bưu điện văn hóa xã Khuôn Hà

  • Mã bưu điện: 306380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khuôn Hà
  • Địa chỉ: Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình
  • Điện thoại: 0967651117