Bưu điện văn hóa xã Nhữ Khê

  • Mã bưu điện: 302470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhữ Khê
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0886140555