Bưu điện văn hóa xã Tri Phú

  • Mã bưu điện: 304510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tri Phú
  • Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Tri Phú, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 0945303529