Bưu điện văn phòng VP BĐH Hàm Yên

  • Mã bưu điện: 305521
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Hàm Yên
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 02073843206