Bưu điện văn hóa xã Kim Phú

  • Mã bưu điện: 302150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Phú
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0989422688