Bưu điện Minh Xuân

  • Mã bưu điện: 301020
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Xuân
  • Địa chỉ: Tổ 15, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073815600