Bưu điện văn hóa xã Trường Sinh

  • Mã bưu điện: 303340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Sinh
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thọ 1, Xã Trường Sinh (Lâm Xuyên), Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0705998894