Bưu điện Trung Môn

  • Mã bưu điện: 301910
  • Bưu cục: Bưu điện Trung Môn
  • Địa chỉ: Thôn 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 02073810863