Bưu điện Cầu Chả

  • Mã bưu điện: 301150
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Chả
  • Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073810875