Bưu điện văn hóa xã Minh Hương

  • Mã bưu điện: 305570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hương
  • Địa chỉ: Thôn 6 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 0911517119