Bưu điện văn hóa xã Cấp Tiến

  • Mã bưu điện: 303070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cấp Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Phú Lương, Xã Cấp Tiến, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0705998890