Bưu điện Sơn Dương

  • Mã bưu điện: 302800
  • Bưu cục: Bưu điện Sơn Dương
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 02073836601