Mã bưu điện Chiêm Hoá – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Chiêm Hoá thuộc tỉnh Tuyên Quang: Bưu điện Chiêm Hóa, Bưu điện Đầm Hồng, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hội, Bưu điện văn hóa xã Phú Bình, Bưu điện văn hóa xã Kiên Đài, Bưu điện văn hóa xã Bình Phú, Bưu điện văn hóa xã Yên Lập, Bưu điện văn hóa xã Phúc Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang, Bưu điện văn hóa xã Tân An, Bưu điện văn hóa xã Hùng Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Hà Lang, Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Trung Hà, Bưu điện văn hóa xã Phúc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Minh Quang, Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Hoà Phú, Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa, Bưu điện văn hóa xã Kim Bình, Bưu điện văn hóa xã Hòa An, Bưu điện văn hóa xã Yên Nguyên, Bưu điện văn hóa xã Vinh Quang, Bưu điện văn hóa xã Tri Phú, Bưu điện văn hóa xã Nhân Lý, Bưu điện văn hóa xã Bình Nhân, Bưu điện văn hóa xã Linh Phú, Kiốt bưu điện Chợ Chiêm Hóa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chiêm Hóa, Bưu cục văn phòng VP BĐH Chiêm Hóa

Bưu điện Chiêm Hóa

 • Mã bưu điện: 303800
 • Bưu cục: Bưu điện Chiêm Hóa
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 02073851656

Bưu điện Đầm Hồng

 • Mã bưu điện: 303860
 • Bưu cục: Bưu điện Đầm Hồng
 • Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 02073853102

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hội

 • Mã bưu điện: 303861
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hội
 • Địa chỉ: Thôn Nà Tè, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0941271590

Bưu điện văn hóa xã Phú Bình

 • Mã bưu điện: 303890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Bình
 • Địa chỉ: Thôn Tặng Khiếc, Xã Phú Bình, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0329026619

Bưu điện văn hóa xã Kiên Đài

 • Mã bưu điện: 303920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiên Đài
 • Địa chỉ: Thôn Khun Cúc, Xã Kiên Đài, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0369743588

Bưu điện văn hóa xã Bình Phú

 • Mã bưu điện: 303950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phú
 • Địa chỉ: Thôn Bản Khản, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0385519302

Bưu điện văn hóa xã Yên Lập

 • Mã bưu điện: 303970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lập
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Cá, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0326284029

Bưu điện văn hóa xã Phúc Thịnh

 • Mã bưu điện: 304190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0359967555

Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang

 • Mã bưu điện: 304000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang
 • Địa chỉ: Thôn Làng Ái, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0987018023

Bưu điện văn hóa xã Tân An

 • Mã bưu điện: 304240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân An
 • Địa chỉ: Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0913504806

Bưu điện văn hóa xã Hùng Mỹ

 • Mã bưu điện: 304020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0916551656

Bưu điện văn hóa xã Hà Lang

 • Mã bưu điện: 304260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lang
 • Địa chỉ: Thôn Nà Khán, Xã Hà Lang, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0942180523

Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ

 • Mã bưu điện: 304050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Thôm Bưa, Xã Tân Mỹ, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0327231916

Bưu điện văn hóa xã Trung Hà

 • Mã bưu điện: 304280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hà
 • Địa chỉ: Thôn Nà Lừa, Xã Trung Hà, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0948097694

Bưu điện văn hóa xã Phúc Sơn

 • Mã bưu điện: 304080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0989899235

Bưu điện văn hóa xã Minh Quang

 • Mã bưu điện: 304100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Quang
 • Địa chỉ: Thôn Noong Phường, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0986909375

Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh

 • Mã bưu điện: 304210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Làng Bục, Xã Tân Thịnh , Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0856934576

Bưu điện văn hóa xã Hoà Phú

 • Mã bưu điện: 304310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Phú
 • Địa chỉ: Thôn Gia Ké, Xã Hòa Phú, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0983712214

Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa

 • Mã bưu điện: 304370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Trung Hoà, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0329058278

Bưu điện văn hóa xã Kim Bình

 • Mã bưu điện: 304490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Bình
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0366958298

Bưu điện văn hóa xã Hòa An

 • Mã bưu điện: 304390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa An
 • Địa chỉ: Thôn Chắng Hạ, Xã Hoà An, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0388137292

Bưu điện văn hóa xã Yên Nguyên

 • Mã bưu điện: 304340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Nguyên
 • Địa chỉ: Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0965103966

Bưu điện văn hóa xã Vinh Quang

 • Mã bưu điện: 304440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Quang
 • Địa chỉ: Thôn Trinh, Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0333710773

Bưu điện văn hóa xã Tri Phú

 • Mã bưu điện: 304510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tri Phú
 • Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Tri Phú, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0945303529

Bưu điện văn hóa xã Nhân Lý

 • Mã bưu điện: 304420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Lý
 • Địa chỉ: Thôn Ba II, Xã Nhân Lý, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0987669282

Bưu điện văn hóa xã Bình Nhân

 • Mã bưu điện: 304470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Nhân
 • Địa chỉ: Thôn Bình Tiến, Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0357965065

Bưu điện văn hóa xã Linh Phú

 • Mã bưu điện: 304540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Phú
 • Địa chỉ: Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh Phú, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0375272771

Kiốt bưu điện Chợ Chiêm Hóa

 • Mã bưu điện: 303825
 • Bưu cục: Kiốt bưu điện Chợ Chiêm Hóa
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 0383721459

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chiêm Hóa

 • Mã bưu điện: 303840
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chiêm Hóa
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 02073851114

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chiêm Hóa

 • Mã bưu điện: 303826
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Chiêm Hóa
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
 • Điện thoại: 02073851111