Bưu điện văn hóa xã Kiến Thiết

  • Mã bưu điện: 301880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiến Thiết
  • Địa chỉ: Thôn Pắc Nghiêng, Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0395569913