Bưu điện Sơn Nam

  • Mã bưu điện: 303470
  • Bưu cục: Bưu điện Sơn Nam
  • Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 02073833101