Bưu điện Đầm Hồng

  • Mã bưu điện: 303860
  • Bưu cục: Bưu điện Đầm Hồng
  • Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 02073853102