Bưu điện Ki Lô Mét 31

  • Mã bưu điện: 305870
  • Bưu cục: Bưu điện Ki Lô Mét 31
  • Địa chỉ: Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 02073845102