Bưu điện văn hóa xã Bạch Xa

  • Mã bưu điện: 305690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Xa
  • Địa chỉ: Thôn Phù Hương, Xã Bạch Xa, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 0384869987