Bưu điện văn hóa xã Thượng Giáp

  • Mã bưu điện: 305300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Giáp
  • Địa chỉ: Thôn Nà Thài, Xã Thượng Giáp, Huyện Na Hang
  • Điện thoại: 0988469145