Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Tuyên Quang

  • Mã bưu điện: 300100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tuyên Quang
  • Địa chỉ: Sô´14, Tổ 5, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073922803