Bưu điện văn hóa xã Đại Phú

  • Mã bưu điện: 303430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Phú
  • Địa chỉ: Thôn Hoa Lũng, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0916400709