Bưu điện văn hóa xã Năng Khả

  • Mã bưu điện: 304860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Năng Khả
  • Địa chỉ: Thôn Nà Reo, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang
  • Điện thoại: 0834458728