Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Sơn Dương

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang, bao gồm: Bưu điện Sơn Dương, Bưu điện Chợ Chiều, Bưu điện Tân Trào, Bưu điện Chợ Xoan, Bưu điện Kim Xuyên, Bưu điện Sơn Nam, Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành, Bưu điện văn hóa xã Tú Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện, Bưu điện văn hóa xã Bình Yên, Bưu điện văn hóa xã Minh Thanh, Bưu điện văn hóa xã Trung Yên, Bưu điện văn hóa xã Cấp Tiến, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lợi, Bưu điện văn hóa xã Phúc Ứng, Bưu điện văn hóa xã Kháng Nhật, Bưu điện văn hóa xã Đông Thọ, Bưu điện văn hóa xã Quyết Thắng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Quý, Bưu điện văn hóa xã Thanh Phát, Bưu điện văn hóa xã Hợp Hòa, Bưu điện văn hóa xã Vân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Văn Phú, Bưu điện văn hóa xã Đông Lợi, Bưu điện văn hóa xã Thiện Kế, Bưu điện văn hóa xã Chi Thiết, Bưu điện văn hóa xã Phú Lương, Bưu điện văn hóa xã Tuân Lộ, Bưu điện văn hóa xã Hào Phú, Bưu điện văn hóa xã Sầm Dương, Bưu điện văn hóa xã Ninh Lai, Bưu điện văn hóa xã Trường Sinh, Bưu điện văn hóa xã Tam Đa, Bưu điện văn hóa xã Đại Phú, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Dương, Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Dương

Bưu điện Sơn Dương

 • Mã bưu điện: 302800
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Dương
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 02073836601

Bưu điện Chợ Chiều

 • Mã bưu điện: 302827
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Chiều
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 02073831669

Bưu điện Tân Trào

 • Mã bưu điện: 302910
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Trào
 • Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 02073830524

Bưu điện Chợ Xoan

 • Mã bưu điện: 303010
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Xoan
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Ván, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 02073735101

Bưu điện Kim Xuyên

 • Mã bưu điện: 303170
 • Bưu cục: Bưu điện Kim Xuyên
 • Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 02073832101

Bưu điện Sơn Nam

 • Mã bưu điện: 303470
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Nam
 • Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 02073833101

Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành

 • Mã bưu điện: 302840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Khuôn, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0358115385

Bưu điện văn hóa xã Tú Thịnh

 • Mã bưu điện: 302980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tú Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Quất, Xã Tú Thịnh, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0982604628

Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện

 • Mã bưu điện: 302890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Chanh, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0962946235

Bưu điện văn hóa xã Bình Yên

 • Mã bưu điện: 302870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Yên
 • Địa chỉ: Thôn Cao Tuyên, Xã Bình Yên, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0377971882

Bưu điện văn hóa xã Minh Thanh

 • Mã bưu điện: 302950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Dõn, Xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0379664033

Bưu điện văn hóa xã Trung Yên

 • Mã bưu điện: 302930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Yên
 • Địa chỉ: Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0705998794

Bưu điện văn hóa xã Cấp Tiến

 • Mã bưu điện: 303070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cấp Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Phú Lương, Xã Cấp Tiến, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0705998890

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lợi

 • Mã bưu điện: 303040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lợi
 • Địa chỉ: Thôn Gò Hu, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0942917250

Bưu điện văn hóa xã Phúc Ứng

 • Mã bưu điện: 303210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Ứng
 • Địa chỉ: Thôn Liên Thành, Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0915539378

Bưu điện văn hóa xã Kháng Nhật

 • Mã bưu điện: 303590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kháng Nhật
 • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Kháng Nhật, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0945533445

Bưu điện văn hóa xã Đông Thọ

 • Mã bưu điện: 303090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Đá Trơn, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0389017562

Bưu điện văn hóa xã Quyết Thắng

 • Mã bưu điện: 303120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quyết Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Sài Lĩnh, Xã Quyết Thắng, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0915692698

Bưu điện văn hóa xã Đồng Quý

 • Mã bưu điện: 303130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Quý
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0987652780

Bưu điện văn hóa xã Thanh Phát

 • Mã bưu điện: 303280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Phát
 • Địa chỉ: Thôn Lục Liêu, Xã Tân Thanh (Thanh Phát), Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0332068208

Bưu điện văn hóa xã Hợp Hòa

 • Mã bưu điện: 303570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Núi Độc, Xã Hợp Hoà, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0858133777

Bưu điện văn hóa xã Vân Sơn

 • Mã bưu điện: 303150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đồn Hang, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0975878215

Bưu điện văn hóa xã Văn Phú

 • Mã bưu điện: 303190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Phú
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0385432133

Bưu điện văn hóa xã Đông Lợi

 • Mã bưu điện: 303290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lợi
 • Địa chỉ: Thôn An Lịch, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0385935668

Bưu điện văn hóa xã Thiện Kế

 • Mã bưu điện: 303540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Kế
 • Địa chỉ: Thôn Vạt Tranh, Xã Thiện Kế, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0349599265

Bưu điện văn hóa xã Chi Thiết

 • Mã bưu điện: 303250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chi Thiết
 • Địa chỉ: Thôn Chi Thiết, Xã Chi Thiết, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0977109384

Bưu điện văn hóa xã Phú Lương

 • Mã bưu điện: 303380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lương
 • Địa chỉ: Thôn Gia Cát, Xã Phú Lương, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0964227363

Bưu điện văn hóa xã Tuân Lộ

 • Mã bưu điện: 303400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuân Lộ
 • Địa chỉ: Thôn Bẫu, Xã Tuân Lộ, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0914246200

Bưu điện văn hóa xã Hào Phú

 • Mã bưu điện: 303320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hào Phú
 • Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0983901499

Bưu điện văn hóa xã Sầm Dương

 • Mã bưu điện: 303270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sầm Dương
 • Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Trường Sinh (Sầm Dương), Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0972569286

Bưu điện văn hóa xã Ninh Lai

 • Mã bưu điện: 303510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Lai
 • Địa chỉ: Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0982513993

Bưu điện văn hóa xã Trường Sinh

 • Mã bưu điện: 303340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Sinh
 • Địa chỉ: Thôn Phú Thọ 1, Xã Trường Sinh (Lâm Xuyên), Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0705998894

Bưu điện văn hóa xã Tam Đa

 • Mã bưu điện: 303350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Đa
 • Địa chỉ: Thôn Phú Xuân, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0919137928

Bưu điện văn hóa xã Đại Phú

 • Mã bưu điện: 303430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Phú
 • Địa chỉ: Thôn Hoa Lũng, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 0916400709

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Dương

 • Mã bưu điện: 302830
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Dương
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 02073835251

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Dương

 • Mã bưu điện: 302828
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Dương
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
 • Điện thoại: 02073831888