Bưu điện văn hóa xã Minh Khương

  • Mã bưu điện: 305670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Khương
  • Địa chỉ: Thôn Minh Thái, Xã Minh Khương, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 0389676684