Bưu điện Kim Xuyên

  • Mã bưu điện: 303170
  • Bưu cục: Bưu điện Kim Xuyên
  • Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 02073832101