Bưu điện văn hóa xã Bằng Cốc

  • Mã bưu điện: 305820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Cốc
  • Địa chỉ: Thôn 4 Mai Hồng, Xã Bằng Cốc, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 0918910667