Bưu điện Chợ Xoan

  • Mã bưu điện: 303010
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Xoan
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Ván, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 02073735101