Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sơn Dương

  • Mã bưu điện: 302830
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Dương
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 02073835251