Bưu điện văn phòng VP TTKTVC Tuyên Quang

  • Mã bưu điện: 301374
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Tuyên Quang
  • Địa chỉ: Sô´14, Tổ 7, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073922255