Bưu điện văn hóa xã Thái Bình

  • Mã bưu điện: 301550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Bình
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0984160015