Bưu điện Tràng Đà

  • Mã bưu điện: 301268
  • Bưu cục: Bưu điện Tràng Đà
  • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073866616