Bưu điện văn hóa xã Chiêu Yên

  • Mã bưu điện: 302080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiêu Yên
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Sơn, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn
  • Điện thoại: 0829355894