VNPOST Hàm Yên, Tuyên Quang

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Hàm Yên, Tuyên Quang cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Hàm Yên, Tuyên Quang. Bưu điện Hàm Yên, Bưu điện Tân Bắc, Bưu điện Ki Lô Mét 31, Bưu điện văn hóa xã Bình Xa, Bưu điện văn hóa xã Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Minh Hương, Bưu điện văn hóa xã Yên Phú, Bưu điện văn hóa xã Yên Lâm, Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu, Bưu điện văn hóa xã Minh Dân, Bưu điện văn hóa xã Minh Khương, Bưu điện văn hóa xã Bạch Xa, Bưu điện văn hóa xã Yên Thuận, Bưu điện văn hóa xã Nhân Mục, Bưu điện văn hóa xã Thành Long, Bưu điện văn hóa xã Bằng Cốc, Bưu điện văn hóa xã Đức Ninh, Bưu điện văn hóa xã Hùng Đức, Bưu điện văn hóa xã Thái Hòa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hàm Yên, Bưu cục văn phòng VP BĐH Hàm Yên

Bưu điện Hàm Yên

 • Mã bưu điện: 305500
 • Bưu cục: Bưu điện Hàm Yên
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 02703843470

Bưu điện Tân Bắc

 • Mã bưu điện: 305520
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Bắc
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Bắc, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0826282333

Bưu điện Ki Lô Mét 31

 • Mã bưu điện: 305870
 • Bưu cục: Bưu điện Ki Lô Mét 31
 • Địa chỉ: Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 02073845102

Bưu điện văn hóa xã Bình Xa

 • Mã bưu điện: 305900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Xa
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Bình 1, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0973173912

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành

 • Mã bưu điện: 305530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thành
 • Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0966137555

Bưu điện văn hóa xã Minh Hương

 • Mã bưu điện: 305570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hương
 • Địa chỉ: Thôn 6 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0911517119

Bưu điện văn hóa xã Yên Phú

 • Mã bưu điện: 305740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Phú
 • Địa chỉ: Thôn 6 Thống Nhất, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0979051543

Bưu điện văn hóa xã Yên Lâm

 • Mã bưu điện: 305780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Ngòi Sen, Xã Yên Lâm, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0379583742

Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu

 • Mã bưu điện: 305610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu
 • Địa chỉ: Thôn Thọ, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0978119786

Bưu điện văn hóa xã Minh Dân

 • Mã bưu điện: 305650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Dân
 • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Minh Dân, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0983966974

Bưu điện văn hóa xã Minh Khương

 • Mã bưu điện: 305670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Khương
 • Địa chỉ: Thôn Minh Thái, Xã Minh Khương, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0389676684

Bưu điện văn hóa xã Bạch Xa

 • Mã bưu điện: 305690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Xa
 • Địa chỉ: Thôn Phù Hương, Xã Bạch Xa, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0384869987

Bưu điện văn hóa xã Yên Thuận

 • Mã bưu điện: 305710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thuận
 • Địa chỉ: Thôn Vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0382479706

Bưu điện văn hóa xã Nhân Mục

 • Mã bưu điện: 305800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Mục
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Móong, Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0854038513

Bưu điện văn hóa xã Thành Long

 • Mã bưu điện: 305840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Long
 • Địa chỉ: Thôn Loa, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0967270088

Bưu điện văn hóa xã Bằng Cốc

 • Mã bưu điện: 305820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Cốc
 • Địa chỉ: Thôn 4 Mai Hồng, Xã Bằng Cốc, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0918910667

Bưu điện văn hóa xã Đức Ninh

 • Mã bưu điện: 306010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0368902761

Bưu điện văn hóa xã Hùng Đức

 • Mã bưu điện: 305970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Đức
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hùng, Xã Hùng Đức, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0988352909

Bưu điện văn hóa xã Thái Hòa

 • Mã bưu điện: 305930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Làng Mãn 1, Xã Thái Hoà, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 0978346637

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hàm Yên

 • Mã bưu điện: 305560
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hàm Yên
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 02073842889

Bưu cục văn phòng VP BĐH Hàm Yên

 • Mã bưu điện: 305521
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Hàm Yên
 • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
 • Điện thoại: 02073843206