Bưu điện Tân Bắc

  • Mã bưu điện: 305520
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Bắc
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Bắc, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
  • Điện thoại: 0826282333