Bưu điện văn hóa xã Trung Yên

  • Mã bưu điện: 302930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Yên
  • Địa chỉ: Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0705998794