Bưu điện Lăng Can

  • Mã bưu điện: 306410
  • Bưu cục: Bưu điện Lăng Can
  • Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình
  • Điện thoại: 02073561299