Bưu điện KHL Tuyên Quang

  • Mã bưu điện: 301122
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Tuyên Quang
  • Địa chỉ: Sô´14, Tổ 5, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073818696