Bưu điện văn phòng VP BĐT Tuyên Quang

  • Mã bưu điện: 301140
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang
  • Địa chỉ: Sô´609, Đường 17-8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073922266