Bưu điện văn hóa xã Phúc Ứng

  • Mã bưu điện: 303210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Ứng
  • Địa chỉ: Thôn Liên Thành, Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0915539378