Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hội

  • Mã bưu điện: 303861
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Hội
  • Địa chỉ: Thôn Nà Tè, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 0941271590