Bưu điện văn hóa xã Yên Nguyên

  • Mã bưu điện: 304340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 0965103966