Bưu điện văn hóa xã Thanh Phát

  • Mã bưu điện: 303280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Phát
  • Địa chỉ: Thôn Lục Liêu, Xã Tân Thanh (Thanh Phát), Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0332068208