Bưu điện Yên Sơn

  • Mã bưu điện: 301000
  • Bưu cục: Bưu điện Yên Sơn
  • Địa chỉ: Tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073825858