Bưu điện Hưng Thành

  • Mã bưu điện: 301373
  • Bưu cục: Bưu điện Hưng Thành
  • Địa chỉ: Tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073872104