Bưu điện văn phòng VP BĐH Chiêm Hóa

  • Mã bưu điện: 303826
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Chiêm Hóa
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 02073851111